Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie

ul. 1 Maja 60, 96-300 Żyrardów

 

Komórki organizacyjne PCPR

DOKUMENTY, strona 1:

Zespół ds. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (ZWRiSPZ)

Utworzono dnia 02.12.2020

Zespół ds. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (ZWRiSPZ): Pracę zespołu ds. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej koordynuje i nadzoruje kierownik zespołu. W zespole może być utworzone stanowisko zastępcy kierownika zespołu. Do zadań wieloosobowego...

czytaj dalej » na temat: Zespół ds. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (ZWRiSPZ)

Zespół ds. świadczeń (ZŚ)

Utworzono dnia 02.12.2020
Pracę zespołu ds. świadczeń koordynuje i nadzoruje kierownik zespołu. Do zadań zespołu ds. świadczeń należy w szczególności: udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej; rozpatrywanie wniosków o...
czytaj dalej » na temat: Zespół ds. świadczeń (ZŚ)

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego (PSPR)

Utworzono dnia 02.12.2020

Do zadań Punktu Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego należy w szczególności: aktywizowanie rodzin i osób do rozwiązywania własnych życiowych problemów; umacnianie rodzin i wspieranie w prawidłowym wypełnianiu ich funkcji; ochrona dziecka i osoby starszej,...

czytaj dalej » na temat: Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego (PSPR)

Zespół ds. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i cudzoziemców (ZNC)

Utworzono dnia 02.12.2020
Pracę zespołu ds. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i cudzoziemców koordynuje i nadzoruje kierownik zespołu. Zastępcą kierownika działu jest pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. opieki stacjonarnej i cudzoziemców. Do zadań...
czytaj dalej » na temat: Zespół ds. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i cudzoziemców (ZNC)

Zespół ds. finansowo-kadrowych (ZK)

Utworzono dnia 02.12.2020

Zespół ds. finansowo-kadrowych: Pracę zespołu ds. finansowo - kadrowych koordynuje i nadzoruje główny księgowy. Do zadań głównego księgowego należą realizacja obowiązków i uprawnień określonych w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o...

czytaj dalej » na temat: Zespół ds. finansowo-kadrowych (ZK)

Zespół ds. organizacyjnych (ZO)

Utworzono dnia 02.12.2020

Zespół ds. organizacyjnych: Pracę zespołu ds. organizacyjnych koordynuje i nadzoruje kierownik zespołu. Do zadań zespołu należy w szczególności: obsługa sekretariatu; obsługa kancelaryjna; prowadzenie rejestru otrzymanych przez Dyrektora...

czytaj dalej » na temat: Zespół ds. organizacyjnych (ZO)

Informacje

Liczba wyświetleń: 1668
Utworzono dnia: 05.06.2017

Historia publikacji

  • 02.12.2020 10:37, Administrator
    Edycja dokumentu: Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego (PSPR)
  • 02.12.2020 10:36, Administrator
    Edycja dokumentu: Zespół ds. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (ZWRiSPZ)
  • 02.12.2020 10:35, Administrator
    Dodanie dokumentu: Zespół ds. świadczeń (ZŚ)